CMS

Ивээн тэтгэгч

УЛСЫН ПРОГРАМЧЛАЛЫН 28 ДУГААР ОЛИМПИАДЫН ХӨТӨЛБӨР

2018 оны  05-р сарын 11. Баасан гараг

Цаг

Үйл ажиллагаа

Болох газар

Хариуцах эзэн

9:00-17.00

Олимпиадад оролцогчдыг бүртгэж мандат олгох

МУБИС-ийн хичээлийн II байрны 200 тоот

О.Эрдэнээ

17:00-18:00

Автомат шүүлтийн системийн туршилт, дадлага ажил, техникийн зөвлөгөөн

МУБИС-МЗТ. 2-201а, 2-201б

ММЗО НҮТББ-ын гишүүд

2018 оны 05-р сарын 12. Бямба гараг

9:00-11:30

Бодлого сонгох, шалгах, серверт байрлуулах, зохион байгуулалтын бусад ажил

 

Комисс

11:00-11:30

Нээлтийн үйл ажиллагаа

o  ММЗО НҮТББ-ын гүйцэтгэх захирал профессор Д.Цэдэвсүрэн

o  Хамтран ажиллаж буй байгууллагуудын төлөөлөл

o  ММЗО НҮТББ-ын гишүүд

МУБИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байр 200 тоот

 

 

12:00-16:00

Олимпиадын эхний өдрийн бодолтын уралдаан

МУБИС-МЗТ. 2-201а, 2-201б

 

16:30-17:00

Олимпиадын эхний өдрийн дүнг эцэслэн вэбд байрлуулах

 

 

 

 

 

 

2018 оны  05-р сарын 13. Ням гараг

Олимпиадын хоёрдугаар өдрийн уралдаан

8:00-11:00

Бодлого сонгох, шалгах, серверт байрлуулах, зохион байгуулалтын бусад ажил

 

Комисс

11:00-15:00

Олимпиадын хоёр дахь өдрийн бодолтын уралдаан

МУБИС-МЗТ. 2-201а, 2-201б

 

16:30-17:30

Бодлогын анализ

МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байрны 500 тоот

 

18:00-18.30

Олимпиадын хаалтын ажиллагаа

·         Олимпиадын дүнгийн хурал, шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа

·         Дурсгалын зураг татуулах

МУБИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 200 тоот