2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ОНЛАЙН ОЛИМПИАДЫН ДҮН МЭДЭЭ

ММЗОЗБХорооноос 2021 онд 6 удаагийн онлайн олимпиад зохион байгууллаа. Олимпиад Багш Ахлах Дунд Оролцогчийн тоо Бодлогын тоо Онлайн олимпиад-1. 2021-01-23 27 25 20 72 8 Онлайн олимпиад-2. 2021-02-06 28 32 18 78 7 Онлайн олимпиад-3. 2021-02-20 22 21 11 54 6 Онлайн олимпиад-4. 2021-03-06 26 25 19 70 6 Онлайн олимпиад-5. 2021-03-20 31 28 11…

Continue Reading

Зарлал

Цар тахлын өнөөгийн нөхцөл байдалтай уялдаатайгаар энэ хичээлийн жилд улсын олимпиадууд зохион байгуулагдахгүй боллоо. Тиймээс ММЗОЗБХороо (ММЗО НҮТББ) нь өнгөрсөн жилийн туршлагын дагуу Ази Номхон далайн орнуудын мэдээлэл зүйн олимпиадад оролцсон сурагчдаас үзүүлсэн амжилтыг үндэслэн олон улсын Мэдээлэл зүйн олимпиадад оролцох сурагчдыг тодруулахаар шийдвэрлээд байна. Энэ жилийн онлайн 6 олимпиадад амжилттай оролцож, оноо авсан нийт…

Continue Reading