2021-2022 оны хичээлийн жилийн 10 онлайн олимпиадын нэгдсэн дүн

ММЗО НҮТББ (ММЗОЗБХороо)-аас зохион байгуулсан цуврал 10 олимпиадад оролцсон багш, сурагчдад баярлалаа. Энэ хичээлийн жилийн 10 онлайн олимпиадад багш ангилалд 36 багш оролцсон бөгөөд нийт 30 бодлого бодож, сурагч ангилалд 105 сурагч оролцож 31 бодлого бодож тус тус уралдсан. Дараах холбоосоор орж багш болон сурагчдын ерөнхий онооны самбарыг үзнэ үү. Өмнө тогтсоноор уг онлайн олимпиадын…

Continue Reading

2021-2022 Оны Хичээлийн Жилийн Онлайн Олимпиад-10. Дүн Мэдээ

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-10 2022 оны 03 сарын 26 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 19 багш, 54 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2021-2022 Оны Хичээлийн Жилийн Онлайн Олимпиад-9. Дүн Мэдээ

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-9 2022 оны 03 сарын 12 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 13 багш, 28 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading