ММЗО НҮТББ (ММЗОЗБХороо)-аас зохион байгуулсан цуврал 10 олимпиадад оролцсон багш, сурагчдад баярлалаа.

Энэ хичээлийн жилийн 10 онлайн олимпиадад багш ангилалд 36 багш оролцсон бөгөөд нийт 30 бодлого бодож, сурагч ангилалд 105 сурагч оролцож 31 бодлого бодож тус тус уралдсан. Дараах холбоосоор орж багш болон сурагчдын ерөнхий онооны самбарыг үзнэ үү.

Өмнө тогтсоноор уг онлайн олимпиадын нийлбэр дүнгээр эхний байр эзэлсэн 3 багш, 5 сурагчийг хувийн амжилтаар улсын олимпиадад оролцох эрх олгож байгаа болно.

Багшийн ерөнхий онооны хүснэгт

Сурагчийн ерөнхий онооны хүснэгт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *