УЛСЫН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН 36 ДУГААР ОЛИМПИАДЫН ХӨТӨЛБӨР ҮЗЭХ

ЗАРЛАЛ

ТОМИЛОЛТЫН МӨНГӨ олгоход АЛБАН ТОМИЛОЛТ болон Багш, насанд хүрсэн оролцогч ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ, Насанд хүрээгүй оролцогч ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ хуулбарыг авна. Жич: Нийслэлийн багш, сурагчаас албан томилолт шаардахгүй. Биеийн байцаалтын хуулбарыг авна.

Тодруулж асуух утас: 99082681, 99003771

УЛСЫН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН ОЛИМПИАДЫН ТЕХНИКИЙН ДҮРЭМ

Зарлал

Улсын мэдээлэл зүйн XXXVI олимпиадын Ахлах ангийн сурагчдын эхний 20 байрт, дунд ангийн сурагчдын эхний 10 байрт орсон сурагчид APIO 2022-т бүртгүүлэхийн тулд khuder@must.edu.mn хаяг руу овог нэр, утас, мэйлээ 5 сарын 13-ны дотор явуулаарай.

Эхний өдрийн бодолтын үр дүн

Багш нарын онооны самбар (day 1)

Ахлах ангийн сурагчдын онооны самбар (day 1)

Дунд ангийн сурагчдын онооны самбар (day 1)

Хоёрдугаар өдрийн бодолтын үр дүн

Багш нарын онооны самбар (day 2)

Ахлах ангийн сурагчдын онооны самбар (day 2)

Дунд ангийн сурагчдын онооны самбар (day 2)

Улсын мэдээлэл зүйн XXXVI олимпиадын нэгдсэн дүн

Багш нар

Ахлах ангийн сурагчид

Дунд ангийн сурагчид

Ерөнхий зохион байгуулагчид

Хамтран зохион байгуулагчид