CMS

Ивээн тэтгэгч

Бүтээлийн уралдааны дүн. Сурагч

Оюутны нэр

Бүтээлийн нэр

Нийлбэр

Байр

С.Самданням, Э.Болд-Эрдэнэ

Шагай

43

I

Г.Зандан-Очир

Их Соёл

42

II

У.Отгонхүү

Rolling star

39

III

Н.Равжир

Зураг эвлүүлэх тоглоом

39

III

Б.Номиндарь, Х.Шүрэн-Эрдэнэ

Анти бактериа

36

IX

З.Билгүүн

Мянгат малчин

38

V

Базардорж

Тэмээн таваг

38

V

Б.Батмөнх

Онооны самбар

37

VII

Э.Билгүүн, П.Бэлгүдэ

Test maker

37

VIII

О.Мөнхсүлд

Development

36

X

Н.Чулуунбаатар, М.Анужин,      Б.Ган-Эрдэнэ

Мүүдл дээр элсэлтийн ЭШ цахим жишиг даалгавар

34

XI

Н.Ууганбаяр

Хялбар физик

34

XII

Н.Ууганбаяр

Hungry fish!

33

XIII

Б.Базардорж

Learning English

33

XIII

Н.Ууганбаяр

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сурагчдын аюулгүйн дүрэм

33

XV

Г.Сугар

Led куб

30

XVI

Ө.Пүрэвбаатар

Paint

27

XVII