CMS

Ивээн тэтгэгч

УЛСЫН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН XXXII ОЛИМПИАДЫН ХӨТӨЛБӨР

2018 оны  05-р сарын 02. Лхагва гараг

Цаг

Үйл ажиллагаа

Болох газар

Хариуцах эзэн

9:00-18.00

Олимпиадад багш, сурагчдыг бүртгэж мандат олгох

МУБИС-ийн хичээлийн II байрны 200 тоот

О.Эрдэнээ

2018 оны 05-р сарын 03. Пүрэв гараг

10:00-10:30

Нээлтийн үйл ажиллагаа

o  МБУС-ийн захирал дэд профессор О.Алтангоо

o  ММЗО НҮТББ-ын гүйцэтгэх захирал профессор Д.Цэдэвсүрэн

o  Хамтран ажиллаж буй байгууллагуудын төлөөлөл

МУБИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байр 200 тоот

 

 

 

 

 

 

10:40-11:00

Оюутны бүтээлийн үзэсгэлэн, сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцах

МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байрны 700 тоот

С. Эрхбаяр /МУБИС/

11:00-12:30

Хэлэлцүүлэг

o  Олимпиадын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл

o  Олимпиадын журам

o  Цахим шүүлтийн систем болон түүний хүрээнд хөгжүүлж буй хэрэглээний хэрэглээний системүүдийн өнөөгийн байдал

o  Мэдээлэл зүйн авьяас, сонирхолтой багш, сурагчийг дэмжих, олимпиадын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, тогтмолжуулах талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг

· Сар бүрийн нээлттэй олимпиад

· Бүсийн олимпиад

· Улсын 2 ба 3-ын даваанд оролцох эрх олгох асуудал

МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байрны 500 тоот

 

Д.Цэдэвсүрэн

Хорооны бусад гишүүд

13:30-15:00

Программчлагдах төхөөрөмжийн хэрэглээ, түүнийг хүүхдийн техник сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд ашиглах боломж

МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байрны 500 тоот

Т.Ганзориг /МУБИС/

15:00-16:30

Сурагчдын бүтээлийн уралдаан

МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байр. 700 тоот

Бүтээлийн уралдааныг зохион байгуулах комисс

16:30-18:00

Автомат шүүлтийн системийн туршилт, дадлага ажил 

МУБИС-МЗТ. 12-501б, 12-503, 12-504, 12-505 тоот

 

2018 оны  05-р сарын 04. Баасан гараг

Олимпиадын нэгдүгээр өдрийн уралдаан

8:00-12:00

Бодлого сонгох, шалгах, серверт байрлуулах, зохион байгуулалтын бусад ажил

 

Комисс

12:00-16:00

Багш, сурагчдын олимпиадын эхний өдрийн бодолтын уралдаан

МУБИС-МЗТ. 12-501б, 12-503, 12-504, 12-505 тоот

 

 

16:30-17:00

Багш сургагчийн олимпиадын дүнг эцэслэн танилцуулах

 

 

2018 оны 05-р сарын 05. Бямба гараг

Олимпиадын хоёрдугаар өдрийн уралдаан

11:00-15:00

Багш, сурагчдын олимпиадын хоёр дахь өдрийн бодолтын уралдаан

МУБИС-МЗТ. 12-501б, 12-503, 12-504, 12-505 тоот

 

16:00-17:00

Бодлогын анализ

МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байрны 500 тоот

 

17:30-18.00

Олимпиадын хаалтын ажиллагаа

·         Олимпиадын дүнгийн хурал, шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа

·         Дурсгалын зураг татуулах

МУБИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 200 тоот