CMS

УЛСЫН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН XXXIII ОЛИМПИАДЫН ХӨТӨЛБӨР

Цаг

Үйл ажиллагаа

Болох газар

Хариуцах эзэн

2019 оны 05-р сарын 08. Лхагва гараг

9:00-18.00

Олимпиадад багш, сурагчдыг бүртгэж мандат олгох

МУБИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 200 тоот

Б.Мөнхчимэг

2019 оны 05-р сарын 09. Пүрэв гараг

9:00-13.00

Олимпиадад багш, сурагчдыг бүртгэж мандат олгох

МУБИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 200 тоот

Б.Мөнхчимэг

13:00-13:30

Нээлтийн үйл ажиллагаа

  • МБУС-ийн захирал дэд профессор О.Алтангоо

  • ММЗО НҮТББ-ын гүйцэтгэх захирал профессор Д.Цэдэвсүрэн

  • Хамтран ажиллаж буй байгууллагуудын төлөөлөл

МУБИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байр 200 тоот13:40-14:30

Оюутны бүтээл, сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцах

Программчлагдах төхөөрөмжийн хэрэглээ, түүнийг хүүхдийн техник сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд ашиглах нь

МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байрны Мэдээлэл зүйн тэнхимийн 601 тоот

Т.Ганзориг

С. Эрхбаяр

14:30-15:00

Хэлэлцүүлэг

  • Олимпиадын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл

  • Олимпиадын журам

  • Цахим шүүлтийн систем болон түүний хүрээнд хөгжүүлж буй хэрэглээний хэрэглээний системүүдийн өнөөгийн байдал

  • Мэдээлэл зүйн авьяас, сонирхолтой багш, сурагчийг дэмжих, олимпиадын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, тогтмолжуулах талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг

 • Сар бүрийн онлайн олимпиад

 • Бүсийн онлайн олимпиад

 • Улсын 2 ба 3-ын даваанд оролцох эрх олгох асуудал

МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байрны 500 тоот


Д.Цэдэвсүрэн

Хорооны бусад гишүүд

15:00-17:00

Сурагчдын бүтээлийн уралдаан

МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байрны 700 тоот

Бүтээлийн уралдааныг зохион байгуулах комисс

17:00-18:00

Автомат шүүлтийн системийн туршилт, дадлага ажил

МУБИС-ийн 12-р байр Мэдээлэл зүйн тэнхимийн 501б, 503, 504, 505 тоот


2019 оны 05-р сарын 10. Баасан гараг

Олимпиадын нэгдүгээр өдрийн уралдаан

9:00-12:00

Бодлого сонгох, шалгах, серверт байрлуулах, зохион байгуулалтын бусад ажил


Комисс

12:00-16:00

Багш, сурагчдын олимпиадын эхний өдрийн бодолтын уралдаан

МУБИС-ийн 12-р байр Мэдээлэл зүйн тэнхимийн 501б, 503, 504, 505 тоот


16:30-17:00

Багш сургагчийн олимпиадын дүнг эцэслэн танилцуулах2019 оны 05-р сарын 11. Бямба гараг

Олимпиадын хоёрдугаар өдрийн уралдаан, хаалтын ажиллагаа

8:00-11:00

Бодлого сонгох, шалгах, серверт байрлуулах, зохион байгуулалтын бусад ажил


Комисс

11:00-15:00

Багш, сурагчдын олимпиадын хоёр дахь өдрийн бодолтын уралдаан

МУБИС-ийн 12-р байр Мэдээлэл зүйн тэнхимийн 501б, 503, 504, 505 тоот


16:00-17:00

Бодлогын анализ

МУБИС-ийн 12-р байр Мэдээлэл зүйн тэнхимийн 500 тоот


17:30-18.00

Олимпиадын хаалтын ажиллагаа

 • Олимпиадын дүнгийн хурал, шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа

 • Дурсгалын зураг татуулах

МУБИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 200 тоот