CMS

УЛСЫН ПРОГРАМЧЛАЛЫН 29 ДУГААР ОЛИМПИАДЫН ХӨТӨЛБӨР

Цаг

Үйл ажиллагаа

Болох газар

Хариуцах эзэн

2019 оны 05-р сарын 03. Баасан гараг

9:00-17.00

Олимпиадад оролцогчдыг бүртгэж мандат олгох

МУБИС-ийн хичээлийн II байрны 200 тоот

Б.Мөнхчимэг

17:00-18:00

Автомат шүүлтийн системийн туршилт, дадлага ажил, техникийн зөвлөгөөн

МУБИС-ийн МЗТэнхим.

Хичээлийн 2-р байр: 201а, 201б тоот

ММЗО НҮТББ-ын гишүүд

2019 оны 05-р сарын 04. Бямба гараг

Олимпиадын эхний өдрийн уралдаан

9:00-11:30

Бодлого сонгох, шалгах, серверт байрлуулах, зохион байгуулалтын бусад ажил


Комисс

11:00-11:30

Нээлтийн үйл ажиллагаа

    • ММЗО НҮТББ-ын гүйцэтгэх захирал профессор Д.Цэдэвсүрэн

    • Хамтран ажиллаж буй байгууллагуудын төлөөлөл

    • ММЗО НҮТББ-ын гишүүд

МУБИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байр 200 тоот12:00-16:00

Олимпиадын эхний өдрийн бодолтын уралдаан

МУБИС-ийн МЗТэнхим. Хичээлийн 12-р байр: 501, 503, 504, 505 тоот


16:30-17:00

Олимпиадын эхний өдрийн дүн гарах2019 оны 05-р сарын 05. Ням гараг

Олимпиадын хоёрдугаар өдрийн уралдаан

8:00-11:00

Бодлого сонгох, шалгах, серверт байрлуулах, зохион байгуулалтын бусад ажил


Комисс

11:00-15:00

Олимпиадын хоёр дахь өдрийн бодолтын уралдаан

МУБИС-ийн МЗТэнхим. Хичээлийн 12-р байр: 501, 503, 504, 505 тоот


16:30-17:30

Бодлогын анализ

МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байрны 500 тоот


18:00-18.30

Олимпиадын хаалтын ажиллагаа

  • Олимпиадын дүнгийн хурал, шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа

  • Дурсгалын зураг татуулах

МУБИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 200 тоот