Нээлттэй номууд
Мэдээлэл харилцааны технологи
Мэдээлэл харилцааны технологи

Ц.Нямсүрэн нар

МУБИС-ийн бүх мэргэжлийн ангид үзэх Мэдээлэл харилцааны технологи хичээлийн үндсэн сурах бичиг.

1250
1635
Өгөгдлийн сангийн үндэс
Өгөгдлийн сангийн үндэс

Ч.Долгоржав, Ц.Баттогтох

МУБИС-ийн Мэдээлэл зүйн багш мэргэжлийн ангид үзэх Өгөгдлийн сангийн үндэс хичээлийн үндсэн сурах бичиг.

1250
1635