2021-2022 оны хичээлийн жилийн эхний 6 онлайн олимпиадын нэгдсэн дүн

Энэ хичээлийн жилийн эхний 6 онлайн олимпиадад багш ангилалд 31 багш оролцсон бөгөөд нийт 18 бодлого бодож, сурагч ангилалд 68 сурагч оролцож 19 бодлого бодож тус тус уралдсан. Дараах холбоосоор орж багш болон сурагчдын ерөнхий онооны самбарыг үзнэ үү. Багшийн ерөнхий онооны хүснэгт Сурагчийн ерөнхий онооны хүснэгт

Continue Reading

2021-2022 Оны Хичээлийн Жилийн Онлайн Олимпиад-6. Дүн Мэдээ

Энэ оны хоёрдугаар олимпиад буюу зургаа дугаар онлайн олимпиадыг 2022 оны 01 сарын 22 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 14 багш, 30 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-5. Дүн мэдээ

Энэ оны эхний олимпиад буюу тавдугаар онлайн олимпиадыг 2022 оны 01 сарын 08 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 14 багш, 31 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading