2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-9. Дүн Мэдээ

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-9 2024 оны 02 сарын 17 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 19 багш, 36 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-8. Дүн Мэдээ

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-8 2024 оны 02 сарын 3 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 17 багш, 41 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онсайт олимпиад-7. Дүн Мэдээ

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онсайт олимпиад-7 2024 оны 01 сарын 20 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 21 багш, 67 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Аймаг, Дүүргийн олимпиадад оролцогчдын мэдээлэл хүлээн авах тухай

Аймаг дүүргийн мэдээлэл зүйн олимпиадын хуваарь Хэрэв улсын хэмжээнд нэгдсэн зохицуулалт өөр байдлаар хийгээгүй бол бүх ангиллын олимпиадыг улс даяар дээрх хуваарийн дагуу явагдана. Эхлэх цагууд нь Улаанбаатарын цагаар болно. Ангилал тус бүрийн бодлогууд тус, тусдаа битүүмжлэл бүхий хавтсанд байгаа тул тухайн ангилал зохион байгуулагдах үед задална уу. Бодох хугацаа: 4 цаг Жич: Удирдамжийн 3.3 …

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-6. Дүн Мэдээ

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-6 2024 оны 01 сарын 06 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 19 багш, 51 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-5. Дүн Мэдээ

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-5 2023 оны 12 сарын 23 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 19 багш, 53 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онсайт олимпиад-4. Дүн Мэдээ

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онсайт олимпиад-4 2023 оны 12 сарын 09 ний бямба гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 19 багш, 43 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-3. Дүн Мэдээ

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-3 2023 оны 11 сарын 26 ны ням гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 18 багш, 56 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-2. Дүн Мэдээ

2023-2024 оны хичээлийн жилийн онлайн олимпиад-2 2023 оны 11 сарын 11 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 23 багш, 71 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх