2022-2023 оны хичээлийн жилийн 12 онлайн олимпиадын нэгдсэн дүн

ММЗБТН НҮТББ (ММЗОЗБХороо)-аас зохион байгуулсан цуврал 12 олимпиадад оролцсон багш, сурагчдад талархал илэрхийлж, улам их амжилтыг хүсэн ерөөе. Энэ хичээлийн жилийн 12 онлайн олимпиадад багш ангилалд 39 багш оролцсон бөгөөд нийт 36 бодлого бодож, сурагч ангилалд 149 сурагч оролцож 36 бодлого бодож тус тус уралдсан. Дараах холбоосоор орж багш болон сурагчдын ерөнхий онооны самбарыг үзнэ…

Continue Reading

2022-2023 Оны Хичээлийн Жилийн Онсайт Олимпиад-12. Дүн Мэдээ

2022-2023 оны хичээлийн жилийн Онсайт олимпиад-12 2023 оны 03 сарын 25 ны бямба гарагт Pinecone ХХК дээр onsite буюу танхимд амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 10 багш, 46 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2022-2023 Оны Хичээлийн Жилийн Онсайт Олимпиад-11. Дүн Мэдээ

2022-2023 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-11 2023 оны 03 сарын 04 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 23 багш, 64 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

Зарлал

ОНСАЙТ ОЛИМПИАД-4 III/25-нд болно. Бүртгэлийг III/21-ний 18:00 цаг хүртэл авна. III/22нд зохион байгуулалтын зарыг оруулна. УБ хотын сурагчид Pinecone дээр III/25-ны 15:00 цагт ирсэн байна. Бусад аймаг, төрлийн болох газрыг III/22-ны зараар хүргэнэ.

Continue Reading

2022-2023 Оны Хичээлийн Жилийн Онсайт Олимпиад-10. Дүн Мэдээ

2022-2023 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-10 2023 оны 02 сарын 18 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 19 багш, 59 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2022-2023 Оны Хичээлийн Жилийн Онсайт Олимпиад-9. Дүн Мэдээ

2022-2023 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-9 2023 оны 02 сарын 04 ний бямба гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 15 багш, 56 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2022-2023 Оны Хичээлийн Жилийн Онсайт Олимпиад-8. Дүн Мэдээ

2022-2023 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-8 2023 оны 01 сарын 21 ний бямба гарагт Pinecone ХХК дээр onsite буюу танхимд амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 16 багш, 50 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2022-2023 Оны Хичээлийн Жилийн Онлайн Олимпиад-7. Дүн Мэдээ

2022-2023 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-7 2023 оны 01 дүгээр сарын 07 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 20 багш, 65 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2022-2023 Оны Хичээлийн Жилийн Онлайн Олимпиад-6. Дүн Мэдээ

2022-2023 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-6 2022 оны 12 сарын 17 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 14 багш, 51 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2022-2023 Оны Хичээлийн Жилийн Онлайн Олимпиад-5. Дүн Мэдээ

2022-2023 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-5 2022 оны 12 сарын 03 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 18 багш, 58 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading