2021-2022 оны хичээлийн жилийн эхний 6 онлайн олимпиадын нэгдсэн дүн

Энэ хичээлийн жилийн эхний 6 онлайн олимпиадад багш ангилалд 31 багш оролцсон бөгөөд нийт 18 бодлого бодож, сурагч ангилалд 68 сурагч оролцож 19 бодлого бодож тус тус уралдсан. Дараах холбоосоор орж багш болон сурагчдын ерөнхий онооны самбарыг үзнэ үү. Багшийн ерөнхий онооны хүснэгт Сурагчийн ерөнхий онооны хүснэгт

Continue Reading

2021-2022 Оны Хичээлийн Жилийн Онлайн Олимпиад-6. Дүн Мэдээ

Энэ оны хоёрдугаар олимпиад буюу зургаа дугаар онлайн олимпиадыг 2022 оны 01 сарын 22 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 14 багш, 30 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-5. Дүн мэдээ

Энэ оны эхний олимпиад буюу тавдугаар онлайн олимпиадыг 2022 оны 01 сарын 08 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 14 багш, 31 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-4. Дүн мэдээ

Энэ оны отгон олимпиад буюу дөрөвдүгээр онлайн олимпиадыг 2021 оны 12 сарын 18 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 13 багш, 33 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 4 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-3. Дүн мэдээ

Гуравдугаар онлайн олимпиадыг 2021 оны 12 сарын 04 ний бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 13 багш, 32 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-2. Дүн мэдээ

Хоёрдугаар онлайн олимпиадыг 2021 оны 11 сарын 20 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 16 багш, 45 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-1. Дүн мэдээ

2021-2022 оны хичээлийн жилд Монголын Мэдээлэл зүйн Олимпиадыг Зохион Байгуулах Хорооноос Мэдээлэл зүйн 10 цуврал онлайн олимпиадыг багш, сурагч гэсэн 2 ангиллаар явуулахаар төлөвлөсөн. Эхний онлайн олимпиадыг 2021 оны 11 сарын 6 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 18 багш, 33 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны…

Continue Reading

Олон улсын мэдээлэл зүйн 33 дугаар онлайн олимпиадад Монгол улсын сурагчид амжилттай оролцлоо

Олон улсын Мэдээлэл зүйн 33 дахь олимпиадыг 2021 оны 06 дугаар сарын 19-өөс 25-ий өдрүүдэд Сингапур улс онлайнаар амжилттай зохион байгууллаа. Олимпиадад дэлхийн 88 орны 353 сурагчид онлайнаар авьяас чадвараа сорин уралдлаа. Олон улсын Мэдээлэл зүйн 33 дугаар олимпиадад Монгол улсын багийн сурагчид амжилттай оролцож, багийн гишүүн Сант сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч А.Нямдаваа МӨНГӨН МЕДАЛЬ хүртлээ. Сурагч Нямдаваа…

Continue Reading

Олон улсын мэдээлэл зүйн 33 дугаар онлайн олимпиадад Монгол улсын баг оролцож байна

Энэ жилийн Олон улсын Мэдээлэл зүйн 33 дугаар олимпиадыг Сингапур улс 2021 оны 06 дугаар сарын 19-өөс 25-ий өдрүүдэд онлайнаар зохион байгуулж байна. Тус олимпиадад дэлхийн 88 орны 353 сурагчид онлайнаар авьяас чадвараа сорин уралдаж байна. Олон улсын Мэдээлэл зүйн олимпиадад оролцож буй сурагчид 2 өдөр, өдөр тус бүр 3 бодлогыг 5 цагийн хугацаанд бодож уралддаг. Нийт 6 бодлогыг…

Continue Reading