2021-2022 Оны Хичээлийн Жилийн Онлайн Олимпиад-8. Дүн Мэдээ

Энэ оны дөрөвдүгээр олимпиад буюу найм дугаар онлайн олимпиадыг 2022 оны 02 сарын 26 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 14 багш, 28 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2021-2022 Оны Хичээлийн Жилийн Онлайн Олимпиад-7. Дүн Мэдээ

Энэ оны гуравдугаар олимпиад буюу долоо дугаар онлайн олимпиадыг 2022 оны 02 сарын 12 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 16 багш, 30 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд багш 3, сурагч 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading