Олимпиадын арга хэмжээ болох МУБИС-ийн хичээлийн байрны хаяг, байршил

Д/д Хичээлийн байр Байршил google map
1 Хичээлийн 1-р байр Улаанбаатар зочид буудлын зүүн талд 3 давхар байр Газрын зураг дээр харах
2 Хичээлийн 2-р байр Хичээлийн 1-р байрны зүүн хойд талд байрлах 4 давхар байр Газрын зураг дээр харах
3 Хичээлийн 12-р байр Хичээлийн 4-р байрны /гадаад хэл/ баруун хойно 7 давхар байр Газрын зураг дээр харах