Танилцуулга

Мэдээлэл зүйн олимпиадын тухай

Та бүхэндээ “Мэдээлэл зүйн олимпиадад бэлтгэгчдэд тусламж” цувралын 22 дахь дугаарыг өргөн барьж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү цувралаар өмнөх цувралуудын адилаар 2018 онд манай улсын болон олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан мэдээлэл зүй, программчлалын олимпиадын талаарх мэдээлэл, олимпиадад сонгогдсон, дэвшигдсэн бодлогууд, тэдгээрийн бодолт, анализыг та бүхэндээ хүргэж байна.

ММЗОЗБХ-ны гишүүд

Та бүхэндээ “Мэдээлэл зүйн олимпиадад бэлтгэгчдэд тусламж” цувралын 22 дахь дугаарыг өргөн барьж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү цувралаар өмнөх цувралуудын адилаар 2018 онд манай улсын болон олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан мэдээлэл зүй, программчлалын олимпиадын талаарх мэдээлэл, олимпиадад сонгогдсон, дэвшигдсэн бодлогууд, тэдгээрийн бодолт, анализыг та бүхэндээ хүргэж байна.

Зураг1 Зураг2Зураг3Зураг4
Зураг5Зураг3Зураг7Зураг8
Олимпиадын хорооны гишүүд