2021-2022 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-2. Дүн мэдээ

Хоёрдугаар онлайн олимпиадыг 2021 оны 11 сарын 20 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 16 багш, 45 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны самбар үзэх Сурагчийн онооны самбар үзэх

Continue Reading

2021-2022 оны хичээлийн жилийн Онлайн олимпиад-1. Дүн мэдээ

2021-2022 оны хичээлийн жилд Монголын Мэдээлэл зүйн Олимпиадыг Зохион Байгуулах Хорооноос Мэдээлэл зүйн 10 цуврал онлайн олимпиадыг багш, сурагч гэсэн 2 ангиллаар явуулахаар төлөвлөсөн. Эхний онлайн олимпиадыг 2021 оны 11 сарын 6 ны бямба гарагт амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Энэхүү олимпиадад 18 багш, 33 сурагч оролцож 4 цагийн хугацаанд 3 бодлого бодож уралдлаа. Багшийн онооны…

Continue Reading