УЛСЫН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН 36 ДУГААР ОЛИМПИАДЫН ХӨТӨЛБӨР

ОЛИМПИАДЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОХ БАЙРНЫ ХАЯГ БАЙРШИЛ ХАРАХ


2022 оны 05-р сарын 01. Ням гараг

Цаг Үйл ажиллагаа Болох газар
09:00-17.00 Олимпиадад багш, сурагчдыг бүртгэж мандат олгох МУБИС-ийн хичээлийн XII байрны 601 тоот
17:00-18.30
 • Техникийн зөвлөгөөн
 • CMS туршилтын бодолт
МУБИС-ийн хичээлийн XII байрны 505 тоот

Олимпиадын нэгдүгээр өдрийн үйл ажиллагаа.
2022 оны 05-р сарын 02. Даваа гараг

Цаг Үйл ажиллагаа Болох газар
07:30 Бодлого сонгох, шалгах, серверт байрлуулах, зохион байгуулалтын ажлууд
09:50-10:30 Нээлтийн ажиллагаа
 • ММЗО НҮТББ-ын гүйцэтгэх захирал, профессор Д.Цэдэвсүрэн
 • Эрдэнэс Оюу толгой ХХК-ы захирлын мэндчилгээ
 • МТҮП-ийн захирлын мэндчилгээ
 • Олимпиадын хөтөлбөр танилцуулах
МУБИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байр 200 тоот
11:00-15:00 Бодлого бодолт: Ахлах ангилал – Day 1 МУБИС-ийн хичээлийн 2-р байр 201б, 208
11:00-15:00 Бодлого бодолт: Багш ангилал – Day 1 МУБИС-ийн хичээлийн 12-р байр 12-503, 504, 501б
14:00 Сурагчдын бүтээлийн уралдаан МТҮП-ын 211 тоот
15:30 Дүнгийн мэдээлэл http://informatics.edu.mn/
МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байр V давхар
16:00-17:00 Багш, сурагчид МТҮП-ийн үйл ажиллагаатай танилцах МТҮП

Олимпиадын хоёрдугаар өдрийн үйл ажиллагаа.
2022 оны 05-р сарын 03. Мягмар гараг

Цаг Үйл ажиллагаа Болох газар
08:00 Бодлого сонгох, шалгах, серверт байрлуулах, зохион байгуулалтын ажлууд
11:00-15:00 Бодлого бодолт: Ахлах ангилал – Day 2 МУБИС-ийн хичээлийн 2-р байр 201б, 208
11:00-15:00 Бодлого бодолт: Дунд ангилал – Day 1 МУБИС-ийн хичээлийн 12-р байр 12-503, 504, 501б
14:00-16:00 Мэдээлэл зүйн багш нарын форум
 • Олимпиадын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл
 • Цахим шүүлтийн систем, бусад хавсарга системүүдийн хэрэглээ
 • “Мэдээлэл зүйн авьяас, сонирхолтой сурагчийг дэмжих, олимпиадын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд багшийн оролцоо” хэлэлцүүлэг
  • Үндэсний онлайн олимпиад
  • Бүсийн онлайн олимпиад
МУБИС-ийн хичээлийн 12-р байр 12-700

Олимпиадын гуравдугаар өдрийн үйл ажиллагаа.
2022 оны 05-р сарын 04. Лхагва гараг

Цаг Үйл ажиллагаа Болох газар
08:00 Бодлого сонгох, шалгах, серверт байрлуулах, зохион байгуулалтын ажлууд
11:00-15:00 Бодлого бодолт: Дунд ангилал – Day 2 МУБИС-ийн хичээлийн 12-р байр 12-503, 504, 501б
11:00-15:00 Бодлого бодолт: Багш ангилал – Day 2 МУБИС-ийн хичээлийн 12-р байр 2-201б, 208
16:00-17:00 Бодлогын анализ МУБИС-ийн хичээлийн 12 дугаар байрны 500 тоот
17:30-18.00 Олимпиадын хаалтын ажиллагаа
 • Олимпиадын дүнгийн хурал, шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа
 • Дурсгалын зураг татуулах
МТҮП-ын хурлын заал 311 тоот

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *